Plant Guide

Fuchsia Koralle Salmon Orange

Container:

35RD, 6ANN